Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Jules Bennet - Bedeli Ne Olursa Olsun

Hollywood'un en ünlü yönetmeni Anthony Price, her istediini elde etmeye alktr, ama hayat ona yepyeni bir senaryo sunmu; öksüz yeenine vasi olmutur. imdi artk, kars Charlotte'a her zamankinden daha çok ihtiyac vardr, ama kars onu üç ay önce terk etmitir. Charlotte'u geri kazanmak için, ailesine mesleinden daha fazla önem vermeye hazr olduunu, genç kadna kantlamak zorundadr.

Charlotte, bu ani deiikliin Anthony'nin önceliklerini deitirebileceinden emin deildir, ama masum bir bebee - ve hâlâ arzu ettii erkee - srtn dönemez. Mutlu sona ulamak çok mu zordur?

Heidi Betts - Iklar Söndüünde

O gün Gwen Thomas'n otuz birinci ya günüydü ve yeni yana girmeden önce kendisini tepeden trnaa deitirip farkl bir kadn olmak için son ansyd.

Yapmas gerekenler srasyla: 08.00: Kütüphaneyi arayp iten izin al - 08.05: Rehber'den bir güzellik salonu bul - 10.00: Saçlar yakc kzla boyat - 17.00: Makyaj, manikür yaptr, cüretkâr giyisiler edin - 22:00: Gece kulübüne gidip oraya aitmi gibi davran - 23:00: Bir sürüngenin tacizine izin ver - 23:30: Sürüngenin elinden kulübün sahibi yakkl Ethan Banks sayesinde kurtul - Ethan'n beyefendi tavrlarnn amacna ulamana engel olmasna izin verme - Iklar Söndüünde: Doum günü hediyenin tadn çkar. Acaba Gwen yeni görünümüne ve yeni Gwen'e tutulan Ethan Banks'a uyum salayabilecek miydi?Sayfa Says: 225


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390176

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bedeli Ne Olursa Olsun / Iklar Söndüünde"

Bedeli Ne Olursa Olsun / Iklar Söndüünde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima