Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bedenin Salk Hafzas

Mustafa Yaar
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,92

Salkl olmay hatrlayn

Bedenimizin DNA kodlarna ilenmi hafzasyla kâinatn küçük bir modeli. Belki fabrika ayarlar olan bir makine deil, ama onun da baz ayar noktalar var. Ayar noktalar deitiinde hasta olmak iten deil. Oysa hastalklarn belirtilerine deil nedenlerine odaklanarak salnza kavumanz mümkün.

Dr. Mustafa Yaar, bu kitab farkl tedavi yöntemleri arayan okurlar için yazd. Gelitirdii bitkisel RTM tedavisi bedene önce salkl olduu evreyi hatrlatyor, ardndan bedeni onararak tedavi ediyor.

Madde ve mana, ruh ve DNA, bitkisel tedaviler, detoks yöntemleri, vitamin ve mineraller

Beden, salna kavumak için hafzasn yeniliyor.

Bedenin Salk Hafzas ile ifaya doru bir yolculua çkn.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 216

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 158

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Novus

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786015443

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bedenin Salk Hafzas"

Bedenin Salk Hafzas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima