Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bedenlerin Göçü

Yuri Herrera
pubblicato da Notos

Prezzo online:
0,66

Meksikal yazar Yuri Herrera, Bedenlerin Göçü'nde ölümcül bir salgnn pençesine dümü isimsiz bir ehri anlatyor. Sokaklarda ölümün kol gezdii ama kimsenin ölüm korkusuyla hareket etmedii, insanlarn adlarndan çok lakaplaryla bilindii suç kokan bir ehir buras. Hükümet "Endielenecek bir ey yok" dese de halk her türlü ilikiden kaçnmaya, yerlerinden kprdamamaya çaryor. nsanlarn bir ksm eve kapanrken bir ksm da randevuevlerine gitmeyi, kafay bulup belaya bulamay sürdürüyor.

Tüm bu karmaann içinde iki mafya ailesi birbirlerinin çocuklarn esir tutuyor. Bedenlerin takasn ayarlamaksa bir zamanlarn avukat, imdinin sorun çözücüsü Elfekkak'n omuzlarnda. Hikâyeler katman katman çözülürken iki ailenin gizemli geçmiini öreniyor, Elfekkak'n iç çatmalarna ve suçla kaynayan bir ehrin doasna tanklk ediyoruz.

Bedenlerin Göçü sessizliklerle örülü, ksa ama zengin anlatmyla sürükleyici bir narko-noir örnei.

(Tantm Bülteninden)

 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Notos

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052389737

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bedenlerin Göçü"

Bedenlerin Göçü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima