Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Beépített hercegn - Rosewood Krónikák

Connie Glynn
pubblicato da Men Könyvek

Prezzo online:
8,49

Lottie Pumpkin egy átlagos lány, akinek minden vágya, hogy hercegn lehessen - jelenleg ösztöndíjjal tanul a Rosewood Hall nev elkel bentlakásos iskolában. Ellie Wolf egy hercegn, aki másra sem vágyik mint hogy átlagos lehessen - azért jár Rosewood Hallba, hogy elodázhassa királyi kötelességeit, melyek Maradova trónörököseként várnak rá. Amikor a sors szeszélye folytán szobatársak lesznek, szinte kínálja magát a lehetség és személyiséget cserélnek - ám valaki tudja a titkukat, és Rosewoodban többé semmi sem az, aminek látszik...
A Nooderellaként is ismert Connie Glynn Youtube-sztár ezúttal regényíróként debütál - a Beépített hercegn a Rosewood krónikák cím sorozatának els darabja. Merülj alá Lottie, Ellie, valamint a rejtélyes és mágikus Rosewood Hall világában!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Men Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634036258

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beépített hercegn - Rosewood Krónikák"

Beépített hercegn - Rosewood Krónikák
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima