Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Beethoven in de bunker

Fred Brouwers
pubblicato da Epo, Uitgeverij

Prezzo online:
14,00

In dit boek vertelt Fred Brouwers over de merkwaardige verhouding van de nazi's met klassieke muziek. Een fascinerend stuk muziekgeschiedenis. Mei 1945. Een ploeg Sovjetsoldaten doorzoekt Hitlers geheime bunker in Berlijn. Ze vinden lichamen, documenten, juwelen en schilderijen maar ... stuiten ook op een uitgebreide collectie 78-toerenplaten. Dat daar werk van Beethoven, Wagner en Bruckner tussen zit, verbaast niemand. Hetzelfde voor een stoet andere door de nazi's gepromote reuzen: 'Het lijkt wel alsof de nazi's Mozart een stalen helm hebben opgezet, Schubert met een sabel hebben omgord en Johann Strauss prikkeldraad rond zijn nek hebben gewikkeld', zei componist Robert Stolz daar ooit over. Maar hoe is het mogelijk dat Hitler ook 'verboden' joodse en Russische componisten en uitvoerders in de aanbieding heeft? In dit boek vertelt Fred Brouwers over de merkwaardige verhouding van de nazi's met klassieke muziek. Want terwijl de F├╝hrer plaatjes draaide in zijn bunker broodroofden zijn troepen een hele reeks levende musici of, erger, stuurden ze naar concentratiekampen of de psychiatrie. Anderen konden dan weer op tijd vluchten, heulden mee met het regime of verzetten zich. Een fascinerend stuk muziekgeschiedenis.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Epo, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789462672246

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beethoven in de bunker"

Beethoven in de bunker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima