Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drew sokat tud a nkrl, de nem eleget. Drew Evans igazi fnyeremény. Szívdögleszt, rámens, gazdag, egyszóval olyan pasi, akinek mosolyáért New York legtökéletesebb alakú hölgyei örömmel ledobnák magukról a trendi kis koktélruhát, és még nagyobb örömmel hagynák el megunt férjeiket. a társasági élet központja, a cég titkos reménysége, a család mintapéldánya, de egy napon eltnik a színrl, és jó oka van rá. Állítólag lázas betegen fekszik és kúrálja magát. De ugye ezt a dumát egyikünk sem veszi be? Katherine Brooks éles esz, állhatatos és gyönyör. A siker érdekében mindenen és mindenkin átgázol, ha kell. Drew és Kate gyönyör pár lehetnének. Ha nem gylölnék egymást minden erejükkel. Ha nem vágynának egymásra minden porcikájukkal. Vajon ki kerül ki gyztesen kettjük világraszóló párharcából? Ki engedelmeskedik kinek, ki a fnök az ágyban és ki a cégben?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632933504

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Behálózva"

Behálózva
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima