Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt

Kim Werensteijn
pubblicato da Werkimago

Prezzo online:
29,99

Recruiter/HR, jij wilt toch ook bekend, zichtbaar en aantrekkelijk worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt? Als je bekend, zichtbaar en aantrekkelijk bent als werkgever krijg je:

  • Meer (goede) sollicitaties
  • Een sterker werkgeversmerk
  • Beter inzicht in wat jouw doelgroep wilt en niet wilt
  • Kandidaten die bij jou willen werken

Vanaf nu ga je je onderscheiden van andere bedrijven (en concurrenten), waardoor mensen gaan kiezen voor jouw organisatie!

Onderwerpen zoals employer branding, recruitment marketing, doelgroepen & persona's en candidate experience komen in dit e-book aanbod. Natuurlijk praktisch en in Jip en Janneke taal zodat jij het ook kunt!

Wat ga je leren?

  • Waarom het belangrijk is om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te zijn voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt.
  • Wie jouw strategische doelgroep is en wat hun wensen en behoeften zijn.
  • Waarom en hoe je de basis eerst op orde maakt.
  • Hoe je bekend, zichtbaar en aantrekkelijk word bij jouw doelgroep (employer branding, recruitment marketing, candidate experience).
  • Inclusief 2 BONUShoofdstukken: employee experience en employee journey.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Amministrazione del personale » Management » Tecniche di management » Impresa: propriet√† e organizzazione

Editore Werkimago

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004376576

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt"

Bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima