Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bekendelser fra en high school-katastrofe - Chloe Snows dagbog

Emma Chastain
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Jeg hedder Chloe Snow, og mit liv er en KATASTROFE!

  1. Jeg har aldrig kysset med en fyr.
  2. Min veninde Hannah driver mig til vanvid.
  3. Jeg tror, jeg er forelsket i Mac Brody, der går på fjerde år og har en kæreste, der er så smuk, at hun ikke engang behøver at gå med eyeliner.
  4. Min far er VILDT pinlig og spørger KONSTANT, om jeg er okay.
  5. Og så er min mor rejst til Mexico for at skrive på sin roman. Men det er ikke noget problem - hun kommer snart hjem igen. Det siger hun i hvert fald

Med humor og varme fortæller Chloe Snow i sin dagbog om teenagelivet, med alt hvad det indebærer af op- og nedture i familien, med vennerne, på skolen og med kærligheden.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie da ridere » Storie d'amore » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702218831

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bekendelser fra en high school-katastrofe - Chloe Snows dagbog"

Bekendelser fra en high school-katastrofe - Chloe Snows dagbog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima