Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Belgium, een utopie voor onze tijd

Philippe Van Parijs
pubblicato da Pelckmans uitgevers

Prezzo online:
3,99

Is Belgiƫ het moeilijkste land ter wereld? Waar anderen onoverkomelijke problemen zien, ontwaart Philippe Van Parijs onverwachte oplossingen. In een heldere stijl en zonder taboes beschrijft hij de uitdagingen die de Belgische politiek sinds jaar en dag beheersen. Het is een verhaal over taal, grenzen en manieren om vlotter en eerlijker samen te werken. Philippe Van Parijs stelt het Cappuccinomodel voor. Dat model waarborgt een efficiƫnte solidariteit en stelt de vier Belgische regio's in staat een sterke identiteit te ontwikkelen en eigen accenten te leggen. Belgium. Een utopie voor onze tijd bevat een visie op een vernieuwde Belgische federatie in een steeds veranderende Europese context.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Pelckmans Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/06/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789463100663

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Belgium, een utopie voor onze tijd"

Belgium, een utopie voor onze tijd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima