Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Benim Babam Biricik

Yusuf Dursun
pubblicato da Nar Çocuk

Prezzo online:
1,20

Babalarmz

Bükülmeyen bilei, kocaman yüreiyle evimizin direi babalarmz

Bazen bir dadr onlar, srtmz yasladmz;

Bazen bir çiçektir, ruhumuzu süslediimiz,

En çok da sevgidir, ömür boyu beslendiimiz

Hepimizin babas özel, hepimizin babas güzeldir. "BENM BABAM BRCK" deyiimiz bu yüzdendir. Onlar için ne söylense az, ne yazlsa yetersizdir. Belki iir Evet, belki iirle anlatlabilir bu sevgi.

Türk edebiyatnn usta kalemi Yusuf Dursun da böyle düünmü olmal ki içindeki "baba duygular" msralara dökmü. Ve ortaya Türk edebiyatnn, tamam bir air tarafndan kaleme alnm belki de ilk "baba iirleri" kitab çkm. Bizlere de büyük küçük demeden bu kitabn sayfalar arasnda gezinmek kalyor.

 

(Tantm Bülteninden)

 

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nar Çocuk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053704874

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Benim Babam Biricik"

Benim Babam Biricik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima