Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Benli Belks-Efsane Aklarn Kadn

aziye Karlkl
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
2,10

Hilafet Ordusu komutan Süleyman efik Paa'nn kz Belks, Hicaz'dan stanbul'a, Kahire'den Paris'e masal gibi bir hayat yaad. Zarafeti ve güzelliiyle sadece Türkiye'yi deil, dünyay büyüledi. Ömrü boyunca aklar ve evlilikleriyle gazetelerin manetlerinden inmedi. Belks, krallarla flört edip kraliçelerin srlarn dinledi, Ortadou'nun naml casuslarnn atolarna misafir oldu, Avrupa sosyetesinin davetlerinde boy gösterdi. Gazetecilerin ona takt ama pek sevmedii lakab "Benli Belks" gündelik dilin bir parças oldu.

Gazeteci aziye Karlkl'nn kaleminden, devrinin güzellik efsanesi Belks Kemali Söylemezolu'nun, namdier Benli Belks'n belgelere dayanan ve bir roman kadar sürükleyici yaamöyküsü...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050959222

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Benli Belks-Efsane Aklarn Kadn"

Benli Belks-Efsane Aklarn Kadn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima