Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Berk Mucit Oldu

Kaan Elbingil
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,61

Çocuklar için müzikaller yazan ve müzik eitimini öykücülüüne katan genç yazar Kaan Elbingil, Berk dizisinin ilk kitabnda, smscak dülerin, uçar fikirlerin peine taklyor. "Zihni Sinir" icatlar tasarlayan Berk'in mucitlik macerasn öykületiren yazar, bir çocuun hayallerinin yetikinler dünyasnda yaratt karmaay anlatyor. Akc anlatm ve mizah dolu üslubuyla baar, yetenek, zekâ ve yaratclk gibi kavramlar sorguluyan kitap, baarl illüstratör Merve Atlgan'n benzeriz desenleriyle renkleniyor.

Mucitlerin bu zamana kadar tembellik ettiini düünen Berk'in akl fikri, çlgn icatlar tasarlamaktadr: Terli Terli çilince Hasta Etmeyen Su, Gürültü Çkarmayan Top, Actmayan ne ve daha neler neler... Durmakszn icat çkaran oullarnn dâhi olabileceini düünen ailesi, onu üstün zekâllar okuluna kaydettirmeye karar verir. Berk'in mucit olduunu ispatlamak için bir hafta içinde tasarlad bulu, ortal birbirine katacaktr!

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952941

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Berk Mucit Oldu"

Berk Mucit Oldu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima