Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Besökaren : mina 13 år bakom galler

Kaj Linna - Miroslav Sokcic - Theodor Lundgren
pubblicato da Mondial

Prezzo online:
2,93

Besökaren är berättelsen om hur ett justitiemord resulterade i 13 års fängelse på Sveriges hårdaste anstalter. Om hur evighetslånga dagar bakom galler snabbt förvandlas till situationer på liv och död. Det är också en berättelse om att ha sanningen som drivkraft - och om att finna kärleken i mörkret.

Kaj Linnas osannolika öde påminner oss om att rättvisa aldrig går att ta för givet. Men att det är värt att slåss för, så länge man andas.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Mondial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789188919021

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Besökaren : mina 13 år bakom galler"

Besökaren : mina 13 år bakom galler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima