Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Beyaz Geceler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Sis Yaynclk

Prezzo online:
0,50

Dünya edebiyatnn en büyük yazarlarndan Dostoyevski'nin gençlik döneminin ilk eserlerinden olan Beyaz Geceler, okuru sarmalayan, hüzünlü bir ak hikâyesidir. Dostoyevski'nin dier realist ve karamsar eserlerine göre oldukça farkl olan hikâye, baz romantik unsurlar barndrr ve cokulu bir ruh hâlini yanstr. Dosteyevski'nin 27 yandayken yazd Beyaz Geceler, çksz bir ak üçgeninin romandr.

Dostoyevski kitapta dostsuz, sevinçsiz, hayattan zevk almadan yaayan hayalperest bir adamn St. Petersburg'un kasvetli ve beyaz gecelerinden birinde, tesadüfen kendisi gibi yalnz ve mutsuz olan Nastenka'yla tanmasn ve bir süre sonra aralarnda doan ak anlatr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 64

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 64

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917212

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beyaz Geceler"

Beyaz Geceler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima