Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Odat cu creterea volumului de date pe Internet, în media social, cloud computing, dispozitive mobile i date guvernamentale, Big Data devine în acelai timp o ameninare i o oportunitate în ceea ce privete gestionarea i utilizarea acestor date, meninând în acelai timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim i generm tone de date, alimentând bazele de date ale ageniilor guvernamentale, companiilor private i chiar cetenilor privai. Beneficiem în multe feluri de existena i utilizarea Big Data, dar trebuie s ne amintim de asemenea c nu exist nimic gratuit". Exist riscuri în utilizarea Big Data, un fel de parte întunecat.
Schimbrile de pia pot fi obinute prin utilizarea Big Data: în timp ce acestea pot fi pozitive pentru cineva, ele pot duna altcuiva. Riscurile poteniale provin i de la ageniile publice. Este clar c datele mari pot aduce beneficii cetenilor i companiilor, dar trebuie s fie echilibrate de o contientizare sporit a prii întunecate" a Big Data în exploatarea noilor capaciti i oportuniti pe care le ofer tuturor .

Dettagli

Generi Informatica e Web » Digital Life » Internet e servizi online » Linguaggi e Applicazioni » Comunicazione e reti informatiche

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/07/2019

Lingua Inglese

EAN-13 9786060332442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Big Data"

Big Data
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima