Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
12,55

Megbüntethetnek-e minket olyasmiért, amit el sem követtünk?Hogyan kémkednek utánunk az okos elektromos mérórák?Milyen összefüggés van a hurrikánok és a félkész epres sütemény eladása között?Milyen szín használt autót érdemes vásárolnunk?Hogyan leplezhet le a sportban a bundázás? A válaszokat a big data módszere, vagyis az óriási adattömeg rendszerezése és elemzése rejti, amely révén meghökkent következtetésekre juthatunk. Nincsenek többé titkok: az adatok mindent elárulnak az életünkrl.A big data forradalma a következ években megváltoztatja majd az üzleti világgal, az egészségüggyel, a politikával, az oktatással és az innovációval kapcsolatos gondolkodásmódunkat, és alkalmazása az élet egyre több területén elterjed. Helytelen felhasználása azonban új veszélyeket is hordoz: fenyegetheti például a személyiségi jogokat, st még az is elfordulhat, hogy valakit olyasmiért ítélnek el, amit el sem követett, egyszeren azért, mert a big data képes elre jelezni a jövbeli viselkedést.Ebben a kristálytiszta logikával felépített, rengeteg meglep ismeretet tartalmazó könyvben két zseniális szakember magyarázza el, mi is a big data, hogyan változtatja meg életünket, és mit tehetünk azért, hogy megvédjük magunkat a veszélyeitl.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633047033

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Big data"

Big data
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima