Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bill og Ben og dobbeltgængerne

Marshall Grover
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
6,49

De to retfærdighedselskende pistolslyngere, Bill og Ben, kommer ud for lidt af et mareridt, da to dobbeltgængere forsøger at ødelægge texanernes gode navn og rygte. Ved at give sig ud for Bill og Ben og begå grufulde forbrydelser, formår de hurtigt at få vendt hele Wyoming mod de to texanere.

Bill og Ben må derfor på en farlig mission for at rense deres navn. En mission, hvor de både må kæmpe mod hævntørsige kriminelle og for alt i verden undgå nidkære lovmænd.

Leonard F. Meares (1921-1993) var en kendt amerikansk forfatter, som af de fleste er bedre kendt under pseudonymet Marshall Grover. Han var kendt for sine utallige westerns og er en af de få forfattere, der har skrevet mere end hundrede bøger - 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i westernserien "Bill og Ben". "Bill og Ben" er en amerikansk westernserie skrevet af den berømte westernforfatter Leonard F. Meares under pseudonymet Marshall Grover. Serien følger de to cowboys Bill og Ben på deres utallige eventyr, der spænder over mere end hundrede bind. Klassisk og underholdende western til alle aldre.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711644669

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bill og Ben og dobbeltgængerne"

Bill og Ben og dobbeltgængerne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima