Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bilmecenin zinde Macerann Peinde

Ege Goçmen
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Kimlii belli olmayan kiilerce bambaka yerlere gizlenmi be deiik bulmaca, çözülmeyi bekleyen be esrarengiz ifre, yazar tarafndan be ayr kât parçasna yazlarak gelecek nesillere aktarlm eski bir masal ehir parknn orta yerinde arz- endam eden bir heykel ve huyu suyu farkl, üstüne üstlük birbirlerinden pek de haz etmeyen be çocuk Türlü tehlikelerle dolu, nefes kesen bir maceraya hazr olun! Bulmacalarn yeri kefedilip ifreler çözüldüünde belki de dünyann en büyük srr aça çkacak.

Dursun Ege Göçmen, ustaca kaleme ald bu sürükleyici romannda, günümüz çocuklarna bir hayli yabanc gelen kütüphaneden kitap alma alkanl üzerine eletirel bir yaklamda bulunurken, birbirinden pek holanmayan insanlarn ortak bir amaç uruna nasl uyumlu bir ekilde çalabilecekleri konusunda da ipuçlar sunuyor.

Gerilim ve elence dolu bir serüvenin izinde kütüphanedeki sr perdesi aralanyor Hayatnn macerasn yaamaya hazr msn? Kalbin çarpmaya baladysa, hemen okumaya bala!

(Tantm bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786055060442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bilmecenin zinde Macerann Peinde"

Bilmecenin zinde Macerann Peinde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima