Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Dilek Tut

Gahl Sasson
pubblicato da Butik

Prezzo online:
5,99

"Sevgi, kibarlk, tolerans ve iç huzur gibi
erdemlerle ilgilenen okuyucularn
bu kitapta onlara cesaret verecek
çok ey bulacana inanyorum."

Dalai Lama

Bir Dilek Tutun, Herhangi Bir Dilek

Gahl Sasson'un Kabala'ya -Kadim mistisizm öretilerine-sürükleyici, yaratc ve yepyeni yaklam, maddi ve manevi tatmini arayanlar için tam bir doyum oluturur. Onun meditasyon, rüyalar ve gerçek yaam olaylarn efsaneler,
ritüeller, ve felsefelerle badatrd ve Dünya çapnda yapt mehur Yaam Aac eitimlerine dayanan, Bir Dilek Tut kitab, yaamdaki tüm zenginliklerin kefedildii ve kucakland evrensel bir yolculua çkmanz salar. Her inançtan ve dini kesimden gelen okuyuculara Yaam Aacnn- Evrenin Yaratlma ablonu- enerjilerinin ister maddi olsun (yeni bir araba, daha yüksek bir maa) ister kiisel geliim ve keyfi (kilo kaybetmek, daha iyi bir i imkan, einizle daha yakn bir iliki) veya hayatnz deitirecek derecede önemli bir Tanr mesaj olsun bu dileinizi gerçekletirmek için nasl kullanlacan öretir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 296

Bask Yl: 2008

e-Kitap:

Sayfa Says: 231

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Dilek Tut"

Bir Dilek Tut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima