Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek

Ayfer Tunç
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
4,91

Ayfer Tunç'un büyük ilgi gören kitab Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek,
2003 ylnda alt Balkan ülkesi arasnda düzenlenen yarmada Balkanika ödülüne deer görülmü, Tunç, bu ödülü alan ilk Türk ve kadn yazar olmutu. Bu kitap, alt balndan da anlalaca gibi, 70'lerin Türkiye'sinin bir portresini çiziyor. Yazar, bir kuan bütün özelliklerini ve yaam biçimlerini aktarabilmek amacyla balam çalmaya. Bunu yaparken, kendi anlarndan yararlanma yoluna gitmi. Böylece 70'lerin Türkiye'si titiz, usta bir öykücünün kaleminden, yaln, abartsz bir bellek çalmas olarak ortaya çkm. Kitap, 7'den 70'e bütün okurlar tarafndan kâh gülümsenerek, kâh gözyalar içinde okunacak, ama kesinlikle unutulmaz tatlar brakacak. Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek'in bu yeni basks, yeni resimlerle hazrland.

nce Kapak:

Sayfa Says: 456

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 515

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750719936

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek"

Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima