Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Daha azn istersiniz.

Dikkatinizin daha az dalmasn ve önünüzde yapacak daha az iinizin olmasn istersiniz. Oysa günlük e-postalar, mesajlar, tweet'ler, yazmalar ve toplantlar önünüze birer engel olarak çkp dikkatinizi datr, strese girmenize neden olur. ve aile hayatnzda sizden aniden talep edilen eyler yüzünden ikileme düersiniz. Peki bunun bedeli nedir? kinci snf iyerleri, zamannda yetitirilemeyen iler, daha az kazanç, daha az terfi, ama bol miktarda stres...

VE DAHA ÇOUNU

inizde daha verimli olmak istersiniz. Daha iyi bir hayat yaamak için daha çok kazanmak istersiniz. Hayattan daha çok zevk almak, kendinize, ailenize ve dostlarnza daha çok zaman ayrmak istersiniz Simdi Ikisine De Sahip Olabileceksiniz Daha Azina Ve Daha Fazlasina.

Bir TEK ey sayesinde;

kargaadan kestirme yolla uzaklamay,

daha az zamanda daha iyi sonuçlar elde etmeyi,

hedefiniz dorultusunda hz kazanmay,

stresi azaltmay,

bunalma hissinin üstesinden gelmeyi,

hedefinizden sapmamay,

sizin için önemli olan eylerde ustalamay öreneceksiniz.

Bir TEK ey hayatnzn her alannda olaanüstü sonuçlar elde etmenizi salayacak.

SZN BR TEK EY'NZ NEDR?

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752126053

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Tek ey"

Bir Tek ey
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima