Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir iir Sana Bir iir Bana

Vural Kaya
pubblicato da Nar Çocuk

Prezzo online:
1,61

Bir iir Sana Bir iir Bana çocuk iirleri kitabnn yazar VURAL KAYA 1975 Konya doumlu. lahiyat okudu. Yüksek lisansn Cahit Zarifolu'nun çocuk kitaplar üzerine yapt.

Çocuklarn ve kularn ikindi cvlts olmasa dünyann yaanabilir bir yer olmadn düünüyor. Parklara ve hayvanat bahçelerine sinir oluyor. Aaçlar ve hayvanlar kendi dünyasnn dnda zorla tutan bu iki yeri bir gün eline yetki geçerse yasaklamay bile düünüyor. Aaçlarn ve hayvanlarn evlerinde daha mutlu olabileceine inanm.

Alayan bir çocuk görse sinirleri zplyor. Çocuklarn alamasna ve alatlmasna kar büyük bir konsey kurma hayali var.

Bir iir Sana Bir iir Bana, airin çocuklara verdii bir sözün yerine getirilmesi ayn zamanda.

Aydede göz krpyor, bak bu sana;

Çoban yldz uyumam hâlâ, bu bana.

Cvl cvl kular sana;

Gökkua ile misket oynamak bana.

Kar yaarken mrl mrl kedicik sana;

Bir aacn yalnzl bana.

Renk renk balonlar sana;

Uçuan kelebekler bana.

Göü sobelemek sana;

Topra yüze kadar saymak bana

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nar Çocuk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053706656

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir iir Sana Bir iir Bana"

Bir iir Sana Bir iir Bana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima