Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oldukça zeki ve sevimli bir kedi olan Çimçim, adada kaybolmu Biricik Bitirim'i sahibi Mami Mavi'ye getirir. Mami Mavi, Doktor Platin'in yardmyla Biricik Bitirim'in ailesine geri dönebilmesi için onun kim olduunu örenmeye çalr. Bu arada Biricik adada yaayan herkesin gönlünü kazanr. Ancak yeni arkada Erik'le birlikte gemi kazasnn gizemini çözmeye çalrken korkunç korsan Kzlsakal'n eline düer. Acaba Çimçim arkada Biricik Bitirim'in yardmna yetiebilecek midir?Biricik Bitirim serisinin bu ilk kitab tüm maceraseverleri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786059441162

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Biricik Bitirim ve Kayp Efsane Adas"

Biricik Bitirim ve Kayp Efsane Adas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima