Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Biskoppens Underbukser

Thorne Smith
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Thorne Smith er kendt for sine humoristiske skildringer, der ikke har noget imod at gå under bæltestedet og give læseren noget at grine af - og "Biskoppens underbukser" er ingen undtagelse. Her mødes et selskab bestående af en direktør, en biskop, en fy-pige, en lommetyv og en sekretær for et ophold i en nudistlejr ... og det går naturligvis ikke helt, som parterne havde forventet.

Thorne Smith (1892-1934) var en amerikansk forfatter, der var kendt for sine mange humoristiske fantasyromaner fyldt med overnaturlige fænomener og forvandlinger. Thorne var ligeledes kendt for at skrive bøger, hvor det ikke skortede på sex og indtagelse af alkohol - og ironisk nok blev hans bøger solgt i flere millioner eksemplarer i 1930`ernes USA, der var præget af blandt andet alkoholforbud.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711723364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Biskoppens Underbukser"

Biskoppens Underbukser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima