Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bitcoin Balinalar

Alan T. Norman
pubblicato da Tektime

Prezzo online:
2,99

nanlmaz hayvanlarn sanal deil, gerçek dünyasna dalmak istiyorsanz , tüm yapmanz gereken sermayenizin bir ksmn kripto para borsasna yatrmak.
Orada birçok hayvanla karlaacaksnz: balinalar, köpek balklar, hatta hemstrlar. Bu inanlmaz hayvanat bahçesindeki muhtemel rolünüz pek çok etkene bal. En baba rollerden olan balinalarla baa çkmanz ise pek olas gözükmüyor.

Peki kim bu balinalar, ve onlar bu kadar özel klan ne?
Balinalar kripto para borsasnda büyük, hatta çok çok büyük sermayeye sahip yatrmclar. Sanrm bu söylediklerim size sradan geliyor, çünkü menkul kymetler borsasnda da büyük oyuncular mevcut zaten. Bu konuda size hak veriyorum.

Fakat dier borsalardaki ve kripto para borsasndaki balinalar arasnda çok büyük farklar var. Onlar yasal bir çerçevede yaayp oyunu kuralna göre oynarken, bu balinalar kripto para borsasnn vaheti sa olsun, istediklerini istedikleri kiiyle istedikleri zaman yapabiliyorlar. Baka bir deyile, su alt dünyasnn bu irin görünümlü hayvanlar borsada çok yabani ve gaddar manipülasyonlar yapmaktalar. Bu eylemlerini cezalandrmak öyle dursun, onlar tespit etmek bile çok güç.

Borsada bir hakem olmad müddetçe, her iki taraf da kendi rolünü oynamaya devam edecek: bir taraf kripto parann gelecekteki deerini belirleyen kurallar koyarken, dier taraf bu kurallara uymaktan baka hiç bir ey yapamayacak.

Peki kitabm bu balinalarn zulmünü ispatlayan kesin kantlar m sunuyor? Hayr!

Yoksa onlarla nasl baa çklacan m anlatyor? Hayr!

Büyük ihtimalle "e o zaman neden bu kitab okumalym?" diye soruyorsunuz. Dijital parann parlak geleceine olan inancm çürütmek için mi? Hayr!

Bir sonraki Bitcoin frsatnn geliiyle hüsrana uramak için olabilir mi? Hayr!

Bitcoin balonunun kripto paraya inanmayanlarn yüzünde "patladn" ispatlamak için mi? Hayr!

Gayem çok basit: Kripto para dünyasnn derin gerçeklerini size göstermek. Bu gerçeklerle ne yapacanz size kalm. Unutmayn, bilgiyi yöneten, dünyay yönetir.

Soruturmam size bahsettiim borsalar arasndaki sebep-sonuç ilikilerini verecek, mesela: çinde yüz binlerce Bitcoin bulunan cüzdanlarn ortak noktalar, bu cüzdanlar arasnda gerçekleen küçük transferlerin önemi ve bunlarn kripto para çöplüüyle olan ilgisi, Bitfinex ve MtGOX (evet, hani u 2014'te çkan) borsalar arasndaki balant, USDT tokenlerinin bankadan satn alnamama ve itibari paraya dönütürldükten sonra yok olmas gereken bu paralarn Bitfinex'e geri verilmesinin nedeni gibi..
Yalnz... Bu kitap sadece küresel bir komplo teorisi hakknda deil. Satoshi Nakomoto olarak bildiimiz Bitcoin'in yaratcsna olan umudun yeniden douu hakknda.

Bu kitapta sizi kripto parann gerçek babas ile tantracam. Lafm Shakespeare'in sözleriyle bitirmek istiyorum: "Bütün dünya bir sahnedir, ve bütün insanlk sadece birer oyuncu." Vay be... Anlalan Shakespeare ta o zamanlardan bizi uyarmak istemi?

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Storia economica » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Tektime

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/07/2020

Lingua Turco

EAN-13 9788835409281

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bitcoin Balinalar"

Bitcoin Balinalar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima