Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seks mennesker er fanget i en hule højt oppe i Rocky Mountains - seks mennesker, tilfældigt bragt sammen af en pludselg opstået snestorm, der nu raser med fuld styrke.

Nede i dalen starter seks medlemmer af et redningshold på deres livs vanskeligste opgave i det frosne, stenede bjergterræn.

Deres chancer for at gennemføre redningsaktionen bliver mindre for hvert minut, medens hver centimeter ny, fygende sne øger faren for lavineskred. Tiden er den altafgørende faktor - og den går alt for hurtigt.

Richard Martin Stern (1915-2001) var amerikansk forfatter. Stern skrev adskillige kriminal- og spændingsromaner, som fx BJERGETS FANGE, katastroferomanen om en ildebrand i en skyskraber, TÅRNET, der senere blev filmatiseret og en stor filmsucces.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711679463

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bjergets fange"

Bjergets fange
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima