Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Böjte Csaba füveskönyve

Csaba Bojte - Levente Csender
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,25

Öt hét Böjte Csaba ferences szerzetessel. Több ezer kilométer utazás Erdélyben, útközben beszélgetések az életrl, halálról, hitrl, szolidaritásról és nagyon sok mindenrl, ami a ma emberét foglalkoztatja. Így lett a kilométerekbl bels utazás, és így született meg útközben Csaba testvér füveskönyve. Kipróbált gondolatok, amelyek megtisztítják az ember lelkét, öntudatra ébresztik, megvigasztalják, reményt, kapaszkodót adnak az egyre zajosabbá váló világunkban. Elmélkedések a ma emberérl, örök érvény és friss gondolatok, gyakorlati tanácsok arról, hogy milyennek kellene lennünk, hogy boldogabbak legyünk, és mit kellene cselekednünk, hogy ez a világ jobb és élhetbb legyen.

Csender Levente, József Attila-díjas író, Csaba testvér gondolatainak formába öntje

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795803

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Böjte Csaba füveskönyve"

Böjte Csaba füveskönyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima