Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bland myglare, ministrar och miljardärer

Jan Mosander - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
9,46

Beväpnad med nyfikenhet och envishet visar Jan Mosander hur gediget journalistiskt fotarbete går till.
Vad hände egentligen med kungafamiljens del i de jättelika släktförmögenheterna i Tyskland och Österrike? Hur kunde Hitlers rustningsminister Albert Speer lura oss alla? Visste den hyllade oppositionelle östtyske sångaren och poeten Wolf Biermann om att säkerhetstjänsten Stasi avlyssnade folk han bjöd hem? Och hur gick det för krämarna och deras mördande barnmatsreklam?
Detta och mycket mer ryms i Bland myglare, ministrar och miljardärer, där vi får ta del av Jan Mosanders stilsäkra och underhållande reportagekonst.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179032708

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bland myglare, ministrar och miljardärer"

Bland myglare, ministrar och miljardärer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima