Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Blauwe Ster is het nieuwe deel van De grote eeuw-serie van Jan Guillou over de geschiedenis van de twintigste eeuw aan de hand van de lotgevallen van drie broers. Jan Guillou maakt in dit nieuwe deel een uitstapje naar het genre dat hij als geen ander beheerst: de spionageroman. Het boek kan ook worden gelezen zonder kennis van de voorafgaande delen. De nieuwe generatie Lauritzen treedt naar voren. In het centrum staat de oudste dochter Johanne, die in het begin van de oorlog als koerier voor het Noorse verzet werkte. Nu bevindt ze zich in Stockholm, in de illegale wereld van spionage, bedrog en verraad, gerekruteerd door de Britse spionageorganisatie SOE - haar codenaam is Blauwe Ster. Johanne wordt bevorderd tot kapitein in het Britse leger. Na een reeks spectaculaire sabotageacties krijgt ze de verantwoordelijkheid over de grootste en belangrijkste operatie: om de Noorse joden te helpen ontkomen aan de Holocaust. Intussen verricht haar jongere zus Rosa niet minder riskant werk voor de militaire inlichtingendienst, waarmee hun zusterschap zwaar op de proef gesteld wordt. Jan Guillou (1944) is zonder twijfel de populairste schrijver van Zweden. Van zijn boeken werden alleen daar al meer dan tien miljoen exemplaren verkocht, en zijn werk is vertaald in meer dan twintig talen. Zijn reeks De grote eeuw is Guillous meest ambitieuze literaire project tot op heden. De eerste vier delen van de reeks, Bruggenbouwers, Dandy uit het noorden, Tussen rood en zwart en De kop in het zand, werden internationale bestsellers; elk deel bereikte in Zweden in de eerste week na verschijning de top 3 van de bestsellerlijsten. Over Dandy uit het noorden: `Dandy uit het noorden toont de waanzin van de volkssentimenten, de invloed van de conservatieve pers en de vechtlust van kunstenaars die naar vrijheid streven. () Guillou weet met dit verhaal steeds weer te ontroeren.' JANNAH LOONTJENS, DE VOLKSKRANT **** Over Tussen rood en zwart: `In weergaloze scènes tekent Guillou de opkomst van Hitler. () Het knappe van Guillou is dat hij Hitlers redevoeringen beschrijft alsof ze voor het eerst gezien en gehoord worden.' KESTER FRERIKS, NRC HANDELSBLAD ***** Over De kop in het zand: `Evenals in de vorige delen blinkt Guillou uit in een onbevangen behandeling van zijn personages en vermijdt hij alles wat op wijsheid achteraf zou kunnen duiden.' ELSBETH ETTY, NRC HANDELSBLAD

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/02/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789044628265

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Blauwe ster"

Blauwe ster
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima