Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bölcs a hegyek között

Tamási Áron
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,85

A Bölcs a hegyek között címmel két könyvet tart kezében az olvasó. Az egyik, a Bölcs és Bagoly már megjelent 1953-ban, azóta több kiadást is megélt. A másik a szülhely, az onnan való elvándorlás, az oda való visszatérés verses formája, a Bölcs a hegyek között cím epikai m azonban most jelenik meg elször. Jószerivel errl még a Tamási életmvét jól ismer szakemberek sem tudtak. Az pedig, hogy az 1949-ben elkészült regény miért nem jelenhetett meg, végképp ismeretlen volt a kutatók és az olvasók eltt. Vermesné Basilides Aliz, Tamási Áron volt felesége rízte meg a verses epikai változat egy példányát, a Petfi Irodalmi Múzeumban, az író hagyatékában fellelhet volt ennek kézírásos formája (melynek bethív másolata jelenik most meg). Itt olvasható több elszó-változat is a tervezett mhöz, a legterjedelmesebb arról szól, miért nem jelenítette meg Tamási Áron szülfalujában mindazt, amit a korszak politikája megkívánt. Ez utóbbi két szöveg önmagában is kortörténeti dokumentum, mellékletként szintén szerepel a kötetben.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632276113

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bölcs a hegyek között"

Bölcs a hegyek között
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima