Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bálint gazda, a százéves kertész

András Bánó - Gyorgy Bálint
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,75

Vajon mi a hosszú élet titka? Ha a 100. születésnapját ünnepl Bálint Györgytl, az ország Bálint gazdá"-jától kérdezzük, nem számíthatunk az ilyenkor szokásos válaszokra. A hivatásos és az amatr kertészek százezreinek mentora ebben a különleges önéletírásban arról mesél, hogyan élte túl a munkaszolgálatot és a mauthauseni haláltábor borzalmait; milyen következményei voltak annak, hogy kuláknak nyilvánították; mit érzett, mikor közölték vele, nincs szükség a tízezrek kedvencévé vált Kedves Húgom! címet visel kertészeti tanácsadó rovatára; miként tette túl magát azon, hogy megsznt a számára országos ismertséget hozó tévémsor, az Ablak. Bálint gazda aprólékos részletességgel veszi sorra élete fontos eseményeit, miközben az átélt szenvedések és megpróbáltatások miatt soha senkit sem hibáztat. Egy százéves ember szavára mindig érdemes odafigyelni, Bálint György esetében ez különösen igaz, hiszen hosszú élete során emberpróbáló idket, sorsfordító éveket is megélt.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Piante

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793748

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bálint gazda, a százéves kertész"

Bálint gazda, a százéves kertész
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima