Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Blom och den andra magentan

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Väster Våla socken i Västmanland kan beskrivas som sömnig, särskilt under högsommaren. Men lugnet är bara ytan. Professor Molander, en gammal nobelpristagare i medicin, har mottagit vykort av hotfull karaktär. Till hjälp kallar han sin vän Arne Blom som är pensionerad kriminalare. En gång i tiden var han präststuderande i Uppsala.

Har de hotfulla meddelandena något samband med det andra exemplaret av magentan - ett av världens mest ovanliga och värdefulla frimärken? Och hur har det i så fall hamnat just i Sverige?

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Blom och den andra magentan publicerades första gången 2001.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100161750

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Blom och den andra magentan"

Blom och den andra magentan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima