Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bn és élvezet

Meghan March
pubblicato da Álomgyár Kiadó

Prezzo online:
8,64

"Magával ragadó, romantikus és pokolian szexi." Harlequin Junkie Fordulatos, izgalmas és elbvöl." Iconic Reads A szenvedélynek nem parancsolhatsz! Egy Riscoff és egy Gable soha nem lehet együtt boldog. Családjaink viszálykodása már-már legenda. Tíz évvel ezeltt Whitney Gable teljesen letaglózott a hosszú lábával és az álomszép kék szemével. Akkor nem tudtam a nevét, és nem is érdekelt. Csak azt tudtam, hogy kell nekem ez a n. És ahogy egy, a származásához méltó Riscofftól elvárható, megszereztem, amit akartam. Úgy lángoltunk együtt, akár egy máglya, amíg hozzá nem ment egy
másik fickóhoz. Gylöl engem. Van is miért, hisz felszólaltam az esküvjén, hogy ellenzem a házasságát. Most otthon van, de már nincs gyr az ujján. Azt mondják, egy Riscoff és egy Gable soha nem lehet boldog együtt. De én még nem végeztem Whitney Gable-lel. Meghan March, a New York Times, a Wall Street Journal és a USA Today bestsellerszerzje ismét felszítja a szenvedély tüzét. A Bn-sorozat els része, amely a tiltott szerelemrl és a napvilágra kerül titkokról mesél, egy családi viszály bugyraiba kíséri az olvasót."

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/07/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156067739

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bn és élvezet"

Bn és élvezet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima