Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bnös vonzalom

Czine Vanessza
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
5,99

Azt mondják, az ellentétek vonzzák egymást. Helene Rose élete gyökeresen megváltozik, amikor az övétl radikálisan különböz életvitel Liam West betoppan az életébe. Az egymásra találásuk utáni gyönyör idszakot azonban hamar beárnyékolja a rideg valóság - a fiú élete másról sem szól, mint a bnözésrl és a bajkeverésrl.
De azt is mondják, hogy egy ni szívet jobb nem összetörni, mert az ilyen szívfájdalmat olyan bosszú követheti, amely ell nincs menekvés. Helene rábólint egy olyan szerzdésre, amelybe a szerelem hajszolja bele, és csak késbb eszmél rá, hogy részben azért is tette, hogy revansot vegyen a férfin, aki bár megbántotta t, mégis kimondhatatlanul vágyik rá.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153449

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bnös vonzalom"

Bnös vonzalom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima