Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Focit sokféleképpen lehet nézni. Más szemmel látja a szurkoló, a néz, a játékos, az edz és a sportújságíró. De vajon a magyar állambiztonság emberei mit láttak, és fleg mit kerestek a stadionokban, a lelátókon, a játékosok öltöziben, a klubházakban, a kádereknek fenntartott kormánypáholyokban? Miért fordított akkora figyelmet a focira és a focistákra a mindenkori hatalom, Rákosiék, majd Kádárék? Miként kezelték és mire használták a rezsim vezeti a labdarúgókat? Hogyan kaphatta vissza a mindig is ellenséges elemek gyjthelyének tekintett FTC mégis régi nevét és színeit?
A Büntetterület a fociról szól de nem csak arról. A szerz a futballt mint nagy tömegekre ható társadalmi és kulturális jelenséget vizsgálja, amelyet a szocialista rendszer irányítói, a legfelsbb állami és pártvezetés mindig is komoly veszélyforrásnak tekintettek. Egy meccsen könnyen elszabadultak az indulatok, amelyek aztán ragályosnak bizonyulhattak. Ezért is utalták a politikai rendrség hatáskörébe a klubok játékosainak és szurkolóinak ellenrzését. Ám a hatalom birtokosai azt is tudták, milyen fontos szerepet játszanak a sporteredmények a rendszer elfogadottságában, hogy az angol-magyar 3:6-nál mi sem népszersítheti jobban a szocializmust.
Takács Tibor könyve a foci szemszögébl rajzolja meg az 1945 és 1990 közti magyar valóság képét különleges dokumentumok, párttitkári feljegyzések, ügynökjelentések, nyomozati jegyzkönyvek, titkosszolgálati tisztek beszámolói alapján. A játék és az együttszurkolás örömét azonban ezek sem vehették el a virsli íze, a rossz, de mégis jó mustáré, a sör keser büdöse megmaradt.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634751960

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Büntetterület"

Büntetterület
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima