Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Backgammon er kommet for at blive, og danske spillere spiller med musklerne også i udlandet. For backgammon er også et spil med mange spændende finesser, som man ikke kan læse om i de ofte meget mangelfulde brugsanvisninger, der følger med bræt og brikker.

I denne bog bliver det grundigt og instruktivt forklaret, hvorfor backgammon ikke er som ludo, hvor det kun gælder om at slå store slag, men er et forfinet, taktisk spil, hvor man kan spille angreb, forsvar, tage chancer eller spille "safety first", eller hvor man kan kaste dobleterningen og forhøje indsatsen og spændingen - eller få modstanderen til at give sig.

Bogen anbefales af Dansk Backgammon Forbund. Sport, skak og spil - og et ben i tenorfaget: Forfatteren Svend Novrup (f. 1945) er en højt respekteret golfskribent og har været sportskommentator i radio og tv, bl.a. på kanalen Eurosport fra 1996 til 2002. Han er forfatter til over 100 bøger heriblandt en lang række quizbøger og samlinger af vittigheder. Adskillige af Svend Nortrups bøger oversat til og udkommet på seks sprog.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bogen om backgammon"

Bogen om backgammon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima