Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Boghandleren i Kabul

Åsne Seierstad
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Foråret efter Talibans fald tilbragte Åsne Seierstad hos familien Khan i Kabul. Dette er hendes skildring af familiens kamp for at finde en plads i det ny Afghanistan, en kamp mellem det moderne og det traditionelle. Boghandleren i Kabul handler om forbudt kærlighed, arrangerede ægteskaber, ungt oprør, forbrydelser og straf og om samfundets strenge krav til, hvordan man skal leve sit liv. Det er historien om et land i ruinernes støv, men også om et spirende forår og et folks forsigtige forsøg på at ryste fortiden af sig - i håb om et bedre liv.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Asia

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702237030

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Boghandleren i Kabul"

Boghandleren i Kabul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima