Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

*"Bu yeni edebiyat gücü karsnda hayranlktan nefesim kesiliyor ve bundan sonra ne yapacak diye merakla bekliyorum" ...
Victoria Moore, Daily Mail

"Seth Roach gibi dokuz ayak parmakl, bastbacak bir alkolikten trajik bir kahraman çkarabilmek ciddi bir hüner gerektirir. Bu sarsc zafer Beauman'n 21. yüzyln en iyi gerçekçi romanclarndan beklenen o karmak paradoksal ustala sahip olduunu gösteriyor: eski ve öngörülebilir bir yapy alp onun yeni ve öngörülemeyen balantlar üretmesini salamak" ... Scarlett Thomas, Guardian*

Nazi eyalar koleksiyoneri genç bir adam. Bir elli boyunda, dokuz ayak parmakl, ecinsel -ve yenilmez- bir Yahudi boksör. Üstün rk yaratma çalmalar saplantya dönümü bir aristokrat.
ngiltere'nin en iyi yeni yazarlarndan Ned Beauman'n aheseri Boksör Böcek, Tarantino'nun henüz çekmedii bir filmin karakterlerini alp onlara belki de tüm zamanlarn en ürkütücü olmaya aday karakterini ekliyor: Üzerinde gamal haç iareti olan bir böcek, bir Anophthalmus Hitleri.

Boksör Böcek, okurken bir büyük yazarn ilk sahne ald ana tank olduunuzu düündürten, dizginsiz, çrndan çkm bir roman.

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 198

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785879091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Boksör Böcek"

Boksör Böcek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima