Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bombalamann Tarihi

Sven Lindqvist
pubblicato da Yeni nsan Yaynevi

Prezzo online:
0,99

`Büyüleyici bir metin... derin bilgisinden etkilenmemek olanaksz. Çeitli kaynaklardan, güncel kurgudan, kurbanlarn ve faillerin birinci elden hikâyelerine kadar çizim yaparak, hayranlk verici, evkli ve amaçl bir çalma yaratyor' Literary Review

`Emsalsiz taze hissedilen bir tarih' Independent

`Lindqvist'in tarihe yenilikçi ve tutkulu yaklam, kitaplarn hem eitici, hem de edebi deer kazandryor'

Scotland on Sunday

`Yirminci yüzyl öylesine çok etkileyen silahlarn insanlar düünmeye tahrik eden bu küçük hikâyesi, özellikle de imdi ho gidiyor' Sunday Times

`Müthi yenilik' Scotsman

`Anlar, fikirler, kurgu, biyografi, tarih ve gazete anlatmlarnn seçme bir derlemesinden çizilen bir bilimsel çalma... kitap zorluyor' Sunday Tribune

`Bombalamann Tarihi devaml ilginç, çou kez büyüleyici... savan vahetini tehir etmek ve bunun gereklerini yapmak için Sven Lindqvist gibi yazarlara ihtiyacmz var' Financial Times

Bu kitap, Napalm bombasn, güçlü devletlerin siviller üzerine uygulad vahetin nasl merulatrldn, silah endüstrisinin nasl gelitiini, savalarda neden çounlukla sivil halkn zarar gördüünü ve savan nice farkl yönünü ortaya koyuyor.

Elinizdeki kitapla, sizi sava üzerine düünmeye çaryoruz.

...

nce Kapak:

Sayfa Says: 400

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 705

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Yeni nsan Yaynevi

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Yeni Nsan Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785950646

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bombalamann Tarihi"

Bombalamann Tarihi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima