Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Borde hålla käft : en bok om Märta Tikkanen

Eva Wilsson - Johanna Holmstrom
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
14,65

Sedan Märta Tikkanen debuterade som författare för 50 år sedan har hon varit omskriven, omtalad, ibland bespottad, men mest av allt älskad. Nu kommer den första stora biografin om henne.

Märta Tikkanen var en stark företrädare för andra vågens feminism, samtidigt som hennes liv länge präglades av det komplicerade äktenskapet med Henrik Tikkanen, skildrat i sjuttiotalsklassikern Århundradets kärlekshistoria. Hur kan en kvinna kalla sig själv feminist, kämpa för kvinnors rättigheter och jämställdhet och på samma gång offra så mycket för en man?

Johanna Holmström skriver om Märta Tikkanens liv och författarskap, sett genom männen, väninnorna, barnen och skrivandet. Borde hålla käft låter oss komma nära en av våra stora författare.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789113109497

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Borde hålla käft : en bok om Märta Tikkanen"

Borde hålla käft : en bok om Märta Tikkanen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima