Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I sommeren 1763 rejste den skotske adelsmand James Boswell til Holland, hvor han opholdt sig i knap et år. Året forinden havde Boswell været i London, hvor han var begyndt at skrive dagbog, og denne vane tog han med sig til Holland. "Boswell i Holland" ligger således i direkte forlængelse af hans "London dagbog", og den er interessant, både fordi den giver et indblik i livet i 1700-tallet, og fordi det er et stykke arbejde af meget høj litterær kvalitet.

James Boswell (1740-1795) var en skotsk adelsmand, der for eftertiden er blevet kendt for sine meget omfattende dagbogsskriverier og for sin biografi om litteraten Samuel Johnson. Boswell begyndte at skrive dagbog, da han som ung mand opholdt sig i London i 1762-63, og han fortsatte resten af livet.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie » Diari e Lettere , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711773055

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Boswell i Holland 1763-1764"

Boswell i Holland 1763-1764
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima