Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Botrányos hercegnk

Linda Rodriguez McRobbie
pubblicato da General Press

Prezzo online:
6,99

Gyermekként számtalan mesét hallhattunk a szebbnél szebb hercegnkrl, királykisasszonyokról, amelyek szinte mind az ...és boldogan éltek, míg meg nem haltak... fordulattal, a sírig tartó boldogság varázslatos ígéretével értek véget. A valóságban azonban, ahogy a legtöbbünk esetében, úgy a hercegnknél sem magától értetd a boldog és gondtalan élet lehetsége. Sokan közülük ugyan koruk elbvöl, bájos és nagyra becsült személyiségei voltak, de legalább ennyien akadtak közöttük olyanok is, akik gátlástalanul visszaéltek hatalmukkal, becsapták környezetüket, vagy eltékozolták a családi vagyont. Stephanie von Hohenlohe hercegn például náci kém volt. Sisi, a magyarok királynéja minden este nyers húsból készült arcpakolással tért nyugovóra. Clara Ward, az úgynevezett dollárhercegn megszökött hercegétl egy cigányprímással, Rigó Jancsival. Ha más nem is, annyi bizonyos, hogy mindannyian igazi hercegnk és ízig-vérig nk voltak. Kíváncsi a különc hölgyek nem mindennapi életére, az ókortól napjainkig? A Botrányos hercegnk az történetüket meséli el.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436926

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Botrányos hercegnk"

Botrányos hercegnk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima