Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bouquet e-bundel nummers 4137 - 4140

Bella Frances - Dani Collins - Susan Stephens - Trish Morey
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
11,99

Kies je voor gemak? Met deze bundel heb je vier van de acht Bouquet-romans (nummers 4137 t/m 4140) van de maand in handen. Zo kun je lekker doorlezen en nog gemakkelijker genieten van jouw favoriete reeks! 4137 GEKUST DOOR DE GRIEKSE TYCOON - Susan Stephens In plaats van op huwelijksreis is Kimmie nu helemaal alleen op een paradijselijk Grieks eiland. Dan ontmoet ze een vreemdeling, die haar onverwacht kust... 4138 ONBEREIKBARE MINNAAR - Dani Collins Wanneer tycoon Gabriel ontdekt dat Luli nog maagd is, krijgt hij spijt van hun overhaaste huwelijk. Want ze kan haar onschuld beter geven aan iemand die tot liefde in staat is... 4139 EEN RISKANT VERZOEK - Bella Frances In de hoop dat Nikos Karellis haar boetiek wil redden, klopt ontwerper Jacqueline in een van haar mooiste jurken aan bij deze beruchte hartenbreker... 4140 VERLEIDING IN HET PALAZZO - Trish Morey (Passie in het paradijs) Natuurlijk zegt Rosa geen nee als een man met de mooiste blauwe ogen ooit haar uitnodigt voor een chic Venetiaans feest. Zelfs al weet ze niet wie hij is...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402544725

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bouquet e-bundel nummers 4137 - 4140"

Bouquet e-bundel nummers 4137 - 4140
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima