Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bouquet e-bundel nummers 3440-3444 (5-in-1)

Abby Green - Christina Hollis - Maisey Yates - Sharon Kendrick - Susanna Carr
pubblicato da Harlequin Holland

Prezzo online:
15,99

Kiest u voor gemak? Met deze bundel heeft u vijf van de negen Bouquet-romans (nummers 3440 t/m 3444) van de maand in handen. Zo kunt u lekker doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1) ONSCHULDIGE SCHOONHEID van SHARON KENDRICK (Granchester Hotel) - Na de bruiloft is Lily zielsgelukkig met Ciro D'Angelo. Maar algauw valt haar droom in duigen (2) ONTVOERD DOOR DE MILJONAIR van MAISEY YATES - Opeens hoort Barbara een bekende stem, die haar hart op hol doet slaan (3) PASSIE IN TOSCANE van CHRISTINA HOLLIS - Zal het Josie lukken graaf Dario di Sereno, een notoire playboy, op een afstand te houden? (4) ZONSONDERGANG IN DE WOESTIJN van SUSANNA CARR - Uitgehuwelijkt aan sjeik Nadir van Jazaar, wacht Zoe vanachter haar met edelstenen versierde bruidssluier gespannen op wat komen gaat (5) NACHTEN AAN HET MEER van ABBY GREEN (Extra dik!) - Wat wil die vrouw die opeens bij zijn villa aan het Comomeer op de stoep staat? Dante heeft geen idee, maar hij weet wél dat ze erg aantrekkelijk is!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789461997791

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bouquet e-bundel nummers 3440-3444 (5-in-1)"

Bouquet e-bundel nummers 3440-3444 (5-in-1)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima