Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bouquet ebundel nummers 3416-3419 (4-in-1)

Carole Mortimer - Lucy Gordon - Lynn Raye Harris - Sarah Morgan
pubblicato da Harlequin Holland

Prezzo online:
11,99

Kiest u voor gemak? Met deze bundel heeft u vier van de acht Bouquet-romans (nummers 3416 t/m 3419) van de maand in handen. Zo kunt u lekker doorlezen en nog gemakkelijker genieten van uw favoriete reeks! (1) VERLEID OP EEN EILAND (De Kroon van Santina) - Leo Jackson en prinses Anna Constantinides stranden op een onbewoond eiland. Terug op het vasteland, blijkt dat dit avontuur onverwachte gevolgen heeft... (2) SPANNENDE EIS - Dus deze Angelina wil een zakenhuwelijk in ruil voor de teruggave van zijn familiediamant? Nikos Kyriacou heeft wel vreemdere deals gesloten, en hij stemt in met deze opmerkelijke eis. (3) VERWARRENDE MOMENTEN (De Falcon dynastie) - Cassie krijgt de schik van haar leven als ze haar nieuwe baas, Marcel Falcon, ontmoet... (4) ONVERWACHT ONWEERSTAANBAAR - Hoe charmant Jaxon Wilder ook is, en hoe vurig zijn kussen, Stazy weet dat het beter is hem op een afstand te houden. Maar dan gebeurt er iets waardoor ze hem opeens heel hard nodig heeft...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789461996435

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bouquet ebundel nummers 3416-3419 (4-in-1)"

Bouquet ebundel nummers 3416-3419 (4-in-1)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima