Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bárcsak elmondhatnám

Hannah Beckerman
pubblicato da Álomgyár Kiadó

Prezzo online:
8,29

Imádtam." - Jojo Moyes, bestsellerszerz Szívhez szóló, csodálatosan kibontakozó, elegánsan megírt történet. Ez a könyv megríkatott a buszon, de nem érdekelt, annyira jó." - Erin Kelly, bestsellerszerz Egy évtizedes titok, mely megmérgezi a családot...Audrey családja széthullott. Két felntt lánya, Jess és Lily elfordult tle, két tizenéves lányunokájával soha nem találkozhatott. Egy harminc évvel korábbi titok két részre szakította, ugyanakkor össze is kapcsolja a családot. A feszültség egyre növekszik, és hamarosan kitudódik, mi volt az a megmásíthatatlan döntés, amelyre egyikük jutott annyi évvel ezeltt. Vajon a sokévi titkolózást és hallgatást követen hogyan találnak vissza egymáshoz a darabokra hullott család tagjai? Hannah Beckerman jelenleg fállású író és újságíró. Korábban televíziózással foglalkozott, a BBC és a Discovery Channel munkatársaként is dolgozott. Rendszeresen szervez irodalmi rendezvényeket, több irodalmi díj odaítélésében szerepet vállal. A Bárcsak elmondhatnám a második regénye. Férjével és lányával él Londonban.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156013897

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bárcsak elmondhatnám"

Bárcsak elmondhatnám
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima