Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Breekbaar geluk

Saskia M.N. Oudshoorn
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
9,99

Liv kan haar geluk niet op: haar eigen patisserie is een succes en nu heeft ze ook nog eens de fantastische en knappe Matthew aan haar zijde. Haar ex vriendje Onno is echter veel minder gelukkig met deze nieuwe situatie. Zo ongelukkig zelfs dat hij, in een vlaag van blinde woede, een impulsieve en domme beslissing maakt die de levens van bijna alle betrokkenen overhoop gooit. Wanneer hij besluit alleen aan Liv zijn daden op te biechten ziet zij zich gedwongen tot het maken van een onmogelijke keus. Moet ze zwijgen om Onno te beschermen? Of moet ze Matthew in vertrouwen nemen en riskeren dat ze alles kwijtraakt waar ze zo hard voor gevochten heeft? Een onmogelijke beslissing waarvan ze de gevolgen, ondanks de onvoorwaardelijke steun van haar trouwe vrienden Kate en Laurens, helemaal zelf zal moeten dragen.

Breekbaar geluk is de langverwachte opvolger van Recept voor geluk (2019).

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533444

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Breekbaar geluk"

Breekbaar geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima