Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Brev til et gidsel" er et kort, men meget væsentlig skrift fra krigens tid. Det er en hymne til smilet og venskabet mellem mennesker skrevet i Amerika til en jødisk ven i det besatte Frankrig. Sammen med "Brev til en general" kan brevet betragtes som Antoine de Saint-Exupérys åndelige testamente.

"Bogen fylder kun ganske lidt. Til gengæld er de tanker, den poesi, den indeholder, af en stor alvor og skønhed, man ikke slipper let... Stadig tragisk aktuel, god til at blive klog af, man glædes over dens poesi, den menneskelighed der lyser ud af hver side... En bog, man vil anbefale en god ven." - Politiken

"Et rent menneskeligt vidnesbyrd, skrevet i den store rene stil, som Saint-Exupéry lærte sig af blæsten, sandet og stjernerne." - Ekstra Bladet

"Denne bog er den smukkeste og den mest livsbekræftende, Saint-Exupéry har skrevet i sit liv." - Socialdemokraten Antoine de Saint-Exupéry blev født i 1900. Han var blandt flyvningens pionerer i Frankrig og gjorde fra 1926 tjeneste som pilot på de franske luftpostlinjer og var senere chef for en nordafrikansk flyveplads. I 1929 udkom hans første bog, "Postflyveren", der fulgtes af "Flyveren i natten", "Blæsten, sandet og stjernerne" samt "Krigsflyveren", "Breve til et gidsel" og det beåndede poetiske eventyr "Den lille prins". Han deltog aktivt som krigsflyver i Anden Verdenskrig, hvorunder han styrtede ned og blev dræbt i 1944. Efter hans død udkom "Brev til en general" og den store, tankevækkende roman "Citadellet". Han er blevet kaldt "Luftens Joseph Conrad" og sammenlignet med Hemingway, T. E. Lawrence og Lin Yutang, men indtager sin helt selvstændige plads i samtidens moderne litteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Diari e Lettere

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/02/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726118216

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Brev til et gidsel"

Brev til et gidsel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima