Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Breve om Italien

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

"Enhver gammel by i Italien har hemmeligheder - ikke blot skjulte skatte, men dulgte sider af sit væsen, kun kendte af få uden for byen selv og sjældent af turister. Italiens alderdomsgrå byer har levet stærkt gennem tiderne og udfoldet deres egenart med en mærkelig stædighed. Det skyldes jo for en stor del, at den italienske by ofte har været en stat. Såre mange bysamfund har ført en øagtig tilværelse - igennem generationer, ja århundreder i fjendtlig isolation over for de nærmeste naboer."

Kunsthistoriker Christian Ellings livslange kærlighedsforhold til Italien skinner igennem alt, hvad han skriver om det fortryllende land. "Breve om Italien" fortæller om forskellige aspekter landets gamle bystater. Tag med til Venedig, La Scala, Bergamo og Rom og bliv forelsket i det vidunderlige Italien. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003284

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Breve om Italien"

Breve om Italien
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima