Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bridget Jones' baby: de dagboeken - Helen Fielding
Bridget Jones' baby: de dagboeken - Helen Fielding

Audiolibro Bridget Jones' baby: de dagboeken

Helen Fielding
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Bridget Jones is zwanger... maar van wie?In dit vierde deel van de Bridget Jones-saga is onze heldin zwanger geraakt. Maar van wie? Bekentenis: ze weet het zelf niet. Er zijn twee kandidaten, die samen de perfecte man vormen... maar afzonderlijk zijn ze allebei onuitstaanbaar. De situatie is rommelig en een nakend bezoek van de Koningin maakt het er niet beter op. Maar als Bridget íets kan, dan is het wel de rommel aanvaarden en er het beste van maken. Fans van Bridget Jones weten dat dit boek gebaseerd is op de gelijknamige film. Kenners zullen daaraan toevoegen dat de eerste helft de film netjes volgt, maar dat de schrijfster nog enkele verrassingen bewaart voor de tweede helft. Kort maar krachtig, deze Bridget-novelle.Verfilmd met Renée Zellweger, Colin Firth en Patrick Dempsey.In 1995 begon Helen Fielding columns te schrijven voor The Independent, over een (naar eigen zeggen) iets te dikke dertiger die haar biologische klok hoorde tikken. De columns evolueerden tot een reeks boeken, die ook succesvol verfilmd werden. Bridget Jones werd een wereldberoemd passage.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont

Formato Audiolibro

Durata 04:01.51

Pubblicato 14/02/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9788726999747

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bridget Jones' baby: de dagboeken"

Bridget Jones
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima